Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden in principe alleen tijdens de raadpleging afgeleverd.

De inname van medicatie op doktersvoorschrift vereist een regelmatige medische controle. Het bekomen van een voorschrift los van een afspraak of huisbezoek kan slechts uitzonderlijk worden toegestaan, bv. indien u recent op raadpleging geweest bent, maar een voorschrift vergat te vragen. Indien deze situatie zich voordoet, vragen wij u om hiervoor niet op maandagvoormiddag te bellen. We trachten dan de telefoon te vrijwaren voor acute raadplegingen en huisbezoeken.

Ook een voorschrift voor een behandeling (bv. kiné), een onderzoek (bv. radiografie) en allerhande attesten (bv. geschiktheidsattest sport) vergen een contact met de dokter zelf.

Afwezigheidsattesten kunnen niet worden opgemaakt zonder dat een dokter de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen tijdens een afspraak of huisbezoek.